Air Purifier - UV-C Disinfection

ฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีแสง UV-C - มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัส SARS-CoV-2

 UV-OZONE Sterilization

UV mobile 240 ได้รับการออกแบบพัฒนามาโดยเฉพาะในทางการแพทย์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวและในอากาศ ระหว่างการพัฒนาได้คำนึงถึงจุดที่จะต้องไม่มีเงาเกิดขึ้นและมีศักยภาพแสง UV-C สูง อีกทั้งสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์แบบในอากาศและพื้นผิว ดังนั้น โคมไฟ UV-C จะทำงานโดยใช้แสงที่ไม่มีสิ่งใดมาบดบัง การดำเนินการจึงเป็นไปได้เฉพาะในห้องที่ไม่มีผู้คนเดินเข้าออก แสง UV-C ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ผ่านการฉายรังสีโดยตรงและโดยอ้อม อากาศจะได้รับการฆ่าเชื้อในเวลา

เดียวกัน | รวดเร็ว | ไม่ใช้สารเคมี | ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว | ฆ่าเชื้อในอากาศ | แน่นอน

UV mobile 240combi เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นทั้งโคมไฟ UV-C และโคมไฟ UV-C สร้างโอโซน เนื่องจากความพิเศษของคลื่นแสง UV-C สามารถเปลี่ยนแปลงออกซิเจนในอากาศเป็นโอโซน ทั้งนี้ โอโซนมีลักษณะเป็นก๊าซที่ทำการฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีเงาหรือตำแหน่งที่หลบซ่อน (เช่น ใต้เตียง หลังโต๊ะหัวเตียง ห้องน้ำ ฯลฯ)

รวดเร็ว | ไม่ใช้สารเคมี | ฆ่าเชื้อในอากาศภายในห้อง | ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว | เข้าถึงทั่วทุกมุม | กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ | น่นอน

ขั้นตอนการติดตั้ง UV mobile 240combi
1. วางเครื่องไว้บริเวณส่วนกลางของห้อง
2. เปิดเครื่องและให้ออกจากห้องภายในเวลา 3 นาที
3. โอโซนที่เกิดจากโคมไฟรังสี UV-C ในการเปิดใช้งานครั้งแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนในอากาศเป็นก๊าซโอโซน
เป็นขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่ปลอดภัย
ลดเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว
4. ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อเปิดใช้งาน โคมไฟ UV-C  แสง UV-C จะมีการฆ่าเชื้อทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งบริเวณพื้นผิวและอากาศภายในห้อง ในเวลาเดียวกันโอโซนที่เหลืออยู่ในห้องก็จะเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นออกซิเจน
5. หลังจากนั้นประมาณ 60 นาที สามารถใช้งานห้องพักได้ตามปกติอีกครั้ง 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Infos
Instagram